1 mars, 2018

Modified Run 2017

2017 – The begining of something new!

Roadtrip 2017:

Göteborg – Borås- Sollebrunn – Skara – Örebro – Eskilstuna (GTR motorpark) – Västerås – Uppsala – Stockholm

Deltagare: 32 bilar

Videoklipp från OneLife Athletics: